Zein da 'abbondante' hitzaren itzulpena ingelesez? (What is the translation of the word 'abbondante' in English?)

1. Abbondante English translation

'Abbondante' hitza italianoan dauden hizkuntza mailan oso erabilia den hitza. Hau da, "abundantzia" edo "luzealdia"arekin lotzen da. Ingelesez, 'abbondante' hitza "abundant" izan ohi da. Baina, alderantziz, "abundant" hitza "abbondante" itzulpen zuzena ez izan nahi badugu, hemendik "plentiful" edo "plenty" izukiak ere erabili daitezke, zeinak 'abbondante' hitzen iraganaldia edo eskubidearen bakarra aintzat hartuko baitute. 'Abbondante' hitzaren erabilera adibatzailezkoa bada ere, itzulpen gehiago aukeratu daitezke, adibidez 'substantial', 'considerable' edo 'ample'. Ondorioz, 'abbondante' hitza itzulpen askorekin erabiltzeko aukera ematen digu, ingelesezko hitz hauen arteko garrantzi eta finez ezarrita erraz kasu desberdinetan erabili ahal izateko. Hala ere, kontuan izan behar da kontekstua eta mezu espresiboa non applikatzen den, aukeratutako iraganaldi edo eskubideoaren arabera.

2. Meaning of 'abbondante' in English

'Abbodante' hitzaren itzulpena ingelesez 'abundant' izaten da. Hitz honek aski edukia edo kantitatea adierazten du, normalean materialei edo azukreari lotutako gauzekin erlazionatuta. Adibidez, janari edo urtearen eskaera izatea 'abbondante' izan daiteke. Inguru naturalak eta arte edo musika adierazpenetan ere erabil daiteke. Izan ere, 'abbondante' hitza ingelesez "izugarri" edo "ladinozko" izenekin ere egiten da. Hitz honek adierazten duen kontzeptua ondoriozkoan handia, abundantia eta sorta izango da, gauzak batez ere isilen eta nahikoa ez den arazoren gainean. Erabili egiten da 'abbondante' hitza zientziarako edo literaturarako adierazpenean, eta baita ezaguna da era horretan etengabeko sailkapenetan ere. Adibidez, 'abbondante' hitza tresnen eta instrumentuen deskribapenean edo film edo arte-eskeleko adierazpenean erabiltzen da. Hau da, 'abbondante' hitza ingelesez "abundant" izan arren, hitzaren erabilera luzea eta mailan ezberdintasun handia dago. Ingurunearen kontestuari egokitzapen zehatza eman behar zaio ez ahaztu baita ezaguna zaion esango bada ere.

3. Translation of 'abbondante' into English

'Abbondante' hitzaren itzulpena ingelesez 'Abbondante' hitza italiar hizkuntzako hitza da, eta ingelezenitzatuta askotan "abundant" ere itzultzen da. Itzulpen hau esan nahi du hizkuntzetan dagoen idatzizko batasuna, baita kantitate handia edo gehiegizko muga bat ere. Ingurumenaren kontextuan erabiltzen den bada, 'abbondante' hitza "plentiful," edo "copious" ere itzul daiteke, hala nola: "There was an abundant supply of fresh vegetables at the market" (Merkatuan barazki berriak eta nahitaezkoak gai daude). Bestalde, janariarekin lotuta erabiltzen den 'abbondante' hitza "rich" edo "sumptuous" ere itzul daiteke. Adibidez: "We enjoyed a sumptuous meal with an abundant variety of dishes" (Dishon anitz dituen bazkaldu politago bat gozatu genuen). Gainera, "abbondante" hitza bizitzaren alorrean erabiltzen daiteke, karakterizatzeko. Kasu honetan, "abounding" edo "overflowing" izan daitezke itzulpen egokiak: "Her life is filled with abundant joy and happiness" (Erresumak zoriontzerik eta alaitasun gehiegizko itzeli du). Hona hemen 'abbondante' hitzaren hainbat itzulpen posible, hiztegiz beteta literalak edo piloak ez direnak: - abundant / plentiful / copious - rich / sumptuous - abounding / overflowing Hori guztia esaten da, 'abbondante' hitzak ahalegin bat daitekeen itzulpen batura bat delakoan, hainbat izerdi eta irudi ezberdin dituen hitza delakoan. Itzulpen egokia aukeratzea, kontextua ezagutzea eta helburu konkretuarekin bat egitea gomendagarria da https://hyschools.eu.

4. English equivalent of 'abbondante'

'Abbodante' hitza itzulpen baten bila egon arren, ingelesez honek ez du zentzurik bere arrantzale tradizionalean. Hala ere, antzekotasun bat aurkitzeko aukera dago; hau da, "ample" izeneko hitza. 'Ample' hitza ingelesez 'hobereneko' edo 'iritziezkoa' gisa itzultzen da, hain zuzen ere 'abbodante' hitzak ere adieraz dezakeen bestelako jatorri batena. Hori dela eta, "abbodante" adierazten dena edo hoberenekoa baldin bada, "ample" hitza erabili dezakegu. Hala ere, kontuan izan behar da hitz hau ez dela oso ohikoa edo estandarrekoa ingelesan. Bestalde, ezin da ahaztu ingelesean 'abbodante' hitzak bidaltzen dituen erreferentziak ere kontuan hartzea, zenbait testuetan "plentiful" edo "abundant" hitzak ere erabilita. Era berean, ingelesezko eguneroko hitz gehienekin bezala, baliabideak kontsulta behar dira itzulpen egokia topatzeko eta kontekstua izugarri garrantzitsua izan daitekeela kontuan hartu behar da, alderantzizlator baten konpetentzia eta intuitzioa erabiliz.

5. English word for 'abbondante'

'Abbodante' hitzaren ingelesezko itzulpena 'plentiful' da. Inguru askotan erabiltzen den hitza da eta asko dira posible izan daitekeen itzulpenak, baina 'plentiful' hitza ingelesezko eredu apropos eta zehatzena da. 'Plentiful' hitzak adierazten duena da hainbat eduki edo objektu handi, osasuntsu edo osoa egotea. Hau esperientzia, osasuna edo ongizate finantzieroaren kontzeptu bat adierazten du. Ahal izango da ere beste hitz batzuk erabiltzea 'abbondante' hitzaren ingelesezko itzulpen gisa, adibidez, 'abundant', 'plenty' edo 'ample'. Baina eremu desberdinetan, beste hitz batzuk erabiltzeak izan dezakeen nuanse txikiak galtzea dakar, beraz, 'plentiful' hitza erreferentzia erraz eta argitsuena da. Inglesa ikasten duten pertsonentzat, 'abbondante' hitza edo haren itzulpena ezagutzea garrantzitsua da, horiek erabiltzen dituzten testuak hobeto ulertu ahal izateko. 'Abbondante' hitza egunero erabiltzen ditugunez, badakizu zein izango den haren ingelesezko itzulpena eta horrela, komunikazioan ez dezakezu ausartzerik izango.